• ติดตามเรา

NEW โปรดทราบ!!! สหกรณ์ฯ ได้ขยายระยะเวลาการส่งผลงานเข้าประกวดตามโครงการประกวดตราสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 เงินรางวัล 10,000 บาท ประกาศผลผู้ชนะ วันที่ 15 พฤษภาคม 2564

ภาพบรรยากาศ "การนับคะแนนการสรรหา กรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564"

6 ตุลาคม 2563


ภาพบรรยากาศ "การนับคะแนนการสรรหา กรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564"