• ติดตามเรา

NEW โปรดทราบ!!! สหกรณ์ฯ ได้ขยายระยะเวลาการส่งผลงานเข้าประกวดตามโครงการประกวดตราสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 เงินรางวัล 10,000 บาท ประกาศผลผู้ชนะ วันที่ 15 พฤษภาคม 2564

ขอเชิญ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์จำกัด รับชมการถ่ายทอดสด การจับฉลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564 จากห้องประชุมกรมราชทัณฑ์ชั้น 2 จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่เวลา 9:15 น. ของวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ได้ทาง Facebook Page : สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมราชทัณฑ์

29 กรกฎาคม 2563


ขอเชิญ  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์จำกัด รับชมการถ่ายทอดสด  การจับฉลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564  จากห้องประชุมกรมราชทัณฑ์ชั้น 2 จังหวัดนนทบุรี  ตั้งแต่เวลา 9:15 น. ของวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563   ได้ทาง Facebook Page : สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมราชทัณฑ์
Link : www.facebook.com/สหกรณ์ออมทรัพย์-กรมราชทัณฑ์-1546844025335681

คลิกดูไฟล์ PDF

Your browser isn't supporting embedded pdf files. You can download the file here.

ภาพบรรยากาศ "การจับฉลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564"

31 กรกฎาคม 2563


อ่านต่อ

ภาพบรรยากาศกิจกรรม "สหกรณ์ราชทัณฑ์ กับการแบ่งปันสู่สังคม"

25 สิงหาคม 2563


อ่านต่อ

การลงคะแนนสรรหา กรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564

16 กันยายน 2563


อ่านต่อ